kvalitné ubytovanie za dostupné ceny

Podmienky rezervácie

Rezerváciu je možné urobiť emailom, alebo telefonicky.


Po potvrdení rezervácie je potrebné uhradiť zálohu ( za každú ubytovaciu jednotku) do 3 dní, príp. podľa dohody vo výške 50 € - 100 €. Zálohu je potrebné zaslať buď poštovou poukážkou na adresu:

Jana Pitoňáková, Ždiar 466, 059 55, Slovensko, alebo bankovým prevodom na účet.

Číslo účtu bude zaslané na požiadanie.

Úhradou zálohy sa snažíme vyhnúť neserióznym rezerváciám.

Po vzájomnej dohode je výnimočných prípadoch možná rezervácia aj bez zálohy.

 

Záloha je nevratná v prípade, ak hosť zruší svoju rezerváciu pred nástupom na pobyt 30 dní a menej a považuje sa za stornovací poplatok, 31 dní a viac, záloha mu bude vrátená v plnej výške.
Ak sa hosť rozhodne z akýchkoľvek dôvodov skrátiť dohodnutú dĺžku pobytu ( či už pred nástupom, alebo počas pobytu) môže tak urobiť,
a pobyt mu bude účtovaný za skutočne odubytované noci podľa aktuálneho cenníka, avšak v plnej výške a bez dohodnutej zľavy.
 

Hosť je povinný nahlásiť ubytovateľovi bezodkladne a včas akékoľvek zmeny týkajúce sa jeho rezervácie!!!

 

Pri rezervácii pobytu prosíme hosťa uviesť svoje meno a priezvisko, kontaktné telefónne číslo a adresu. Za porozumenie Vám vopred ďakujeme!

Letný a zimný pobyt - záloha 50-100 €

Pobyt v mimosezóne - záloha 50 €, príp. dohodou

Vianočný pobyt - záloha vo výške 50% z celkovej ceny pobytu

Silvestrovský pobyt - záloha vo výške 50% z celkovej ceny pobytu

Veľkonočný pobyt - záloha vo výške 50% z celkovej ceny pobytu

Ubytovať sa je možné v deň nástupu od 14.00 - 18.00 hod. ( pokiaľ sa nedohodne inak), pobyt končí v posledný deň o 10.00, max. o 10.30 hod.

Na Vašu návštevu sa teší Jana!

 

© 2012 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode